ஊடலுக்கு பிறகு அமைந்த முதல் இரவு செக்ஸ்

4K
Share
Copy the link

காதலிக்கும் போது இருந்த சந்தோஷத்தை விட எங்கள் கல்யாணம் நிச்சயம் ஆன பிறகு அந்த கிக் குறைந்து போனது. இவளோ இவனோ எனக்கு கிடைப்பாலா என்கிற ஏக்கம் இருக்கிற வரை தான் காதல் இருக்கும்.

இவள் எனக்கே, இவன் எனக்கே என்று உறுதியான பிறகு அந்த உரிமை உண்டான பிறகு அந்த காதல் கிளர்ச்சி கொஞ்சம் கொஞ்சம் வற்றிப் போய் விடுகிறது.

அதனால் நிச்சயம் ஆன பிறகு பல விவாதங்கள், கருத்து வேறுபாடுகள், திருமணத்தன்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட முதல் இரவு வைபவம் கூட வெறும் நாளாக வெறுப்போடு கடந்து போய் விட சரியாக நான்கு நாட்களுக்கு பிறகு வெறுப்பு குறைந்து விருப்பம் திடீரென கூடி விரச சுகத்தில் இப்படி உற்சாகமாக முதல் இரவு செக்ஸ் சுகத்தை அனுபவித்து தீர்த்தோம்.