பொங்கி வரும் கங்கையில் புண்டை சுகம்

723
Share
Copy the link

எது எதுக்கோ கவிதை எழுதுறோம். புண்டை சுகம் பகழ எழுதக் கூடாதா. இதோ என் சிற்றறிவுக்கு எட்டிய சிந்தனைக் கழுதை மன்னிக்கவும் கவிதை. கழுதைனு வாய் தவறி வந்தாலும் அந்த வார்த்தையை வைத்துக் கொண்டு கவிதையை ஆரம்பிப்பது தான் நல்லது.

கழுதைக் கோலை நினைத்துக் கொண்டு காம சூட்டில் தவித்தேன்கழுதைப் பூலன் வந்து என் காம தவித்தை தீர்ப்பானோ இந்த முக்கோண வாசல் உலக மோகத்தின் வாசல் வாடிவாசல் காளை போல விரசத்தோடு பாய்வானோ சொர்க்கவாசல் போக கூட விரதம் ஒன்று தேவையாம் என் இன்பவாசல் திறக்க என் விரகதாபம் போதுமே எந்தப்புரம் போனாலும் என் அந்தப்புரம் அலையுதே இந்தப்புரம் வந்து உன் விந்துப்புர வித்தை காட்டிடேன் பொய்கை எனக்குள் பொங்கி வர நானும் கங்கை
இதோ இந்தக் கங்கைக் கரையில் காம கீதம் பாடவா.