பல் படாமால் பூல் உம்பல் நடத்தும் கற்பக ஆண்டி

2K
Share
Copy the link

தமிழ் ஓழ் வீடியோ  காலையில் பற்கள் துலக்குவதற்கு எனது அருமை கணவன் இருக்கையில் எனக்கு எதற்கு ஒரு பல் துலக்கி. அவனது நீண்ட கட்டானை எனது வாயில் உள்ளே இறக்கி எனது எச்சம் வைத்தே அவனது அந்தரங்க சமாநிர்க்கு சுளுக்கு எடுப்பேன்.

அப்படி ஒரு நாள் நான் சாரி அணிந்திருக்கும் அன்று என்னுடைய ஜாக்கெட்யை கழற்றி விட்டு என்னை படுக்க போட்டான். அவனது லுங்கியை தூக்கி எப்படி அவனது சாமான் இப்படி சுவர்ந்து பொய் கிடப்தனை என்னிடம் காம்பித்து அதனை குஷி படுத்த என்னுடைய வாயின் உள்ளே எடுத்து திணித்தான்.

ஆண்களின் பூல்களை எப்படி பற்கள் படமால் உம்புவது என்பதினால் நான் மிகவும் ச்பெசியாளிஸ்ட். அப்படி தரமாக உம்பும் திறமை பிடித்தவள் நான். இந்த குஷியில் நான் பூல் உம்பி அவனது சாமானை எழுந்துரித்து நிற்க வைத்ததை பாருங்கள்.