முலை பிசைந்து மூடேத்தி மஜா புண்டை சுகம்

619
Share
Copy the link

காதலிச்ச எல்லோரும் கஷ்டப்படுவார்கள் என்று சொல்ல மாட்டேன். ஆனால் பெரும்பாலும் அப்படித் தான். காதலை வீட்டில் ஏற்று அவர்கள் துணையோடு வாழ்க்கையை ஆரம்பித்தால் பின்னால் கஷ்டபட்டாலும் அவர்கள் துணை இருப்பார்கள்.

அவர்கள் சொல்லி காட்டுவார்கள் என்றாலும் கை விட மாட்டார்கள். ஆனால் காதலித்த கட்டி வந்த புருஷனே என்னை கை விட்ட பிறகு நான் வீட்டிற்கும் திரும்ப முடியாத நிலையில் வேலையும் கிடைக்காத நிலையில் என் உடலை வைத்து தான் வாழ ஆரம்பித்தேன்.

மெல்ல மெல்ல ஆண்களை வளைக்க இப்படி முலை தரிசனம் தந்து, விரல் போட்டு புண்டை சுகம் காட்டி மெல்ல வசீகரித்தேன். இதுவும் ஒரு வகை தேவடியாத்தனம் என்றாலும் தரிசனத்தோடு சரி இது வரை எந்த ஆணையும் தொட விட்டதில்லை.