மாடல் நிர்மலா நேர்முகத்தேர்வில் மசாலா செக்ஸ் வீடியோ

Share
Copy the link

வேலை தேடி நேர்முகத் தேர்விற்கு வந்த நிர்மலாவிற்கு சில எதிர்பாராத சவால்கள் காத்திருந்தது. ஒல்லியான பருமனுடன் கவர்ச்சி மாடல் என்று புகழப்படும் செக்ஸ்யி நிர்மலாவின் பொடி இடை மேனியைக் கண்டு வியந்து போனான் மேனேஜர்.

ஆபீசியில் பசங்கள் எல்லாம் ஒழுங்காக வேலை செய்ய வேண்டும் என்றாலே இப்படி ஒரு கவர்ச்சி மாடல் மங்கை தனது அலுவலகத்திற்குத் தேவை என்று புரிந்து கொண்ட மேலாளர் இவளைப் பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறான், “உங்களது பலவீனம் எது என்று” அதற்கு நிர்மலா இதனை நான் சொல்லிக் காண்பிப்பதை விட நான் செய்தே காண்பித்து விடுகிறேன் என்று கட்டி அணைத்து முத்தம் கொடுத்து சுவரின் ஓரமாக இருவரும் சூடு ஏற்றுகிறார்கள்.

முத்தமிட்டு அவளது இடுப்பின் நடுவிலே அவளது சூட்டினை சுகம் ஏற்றும் ஆற்றலைப் பார்த்து காமம் காற்றளையாக வருகிறது.