சென்னை ஷேக்கும் ஜெசிமாவும் செம சேக்ஸ் படம்

732
Share
Copy the link

தமிழ் ஓழ் வீடியோ நானும் ஷேக்கும் திருமணத்திற்கு முன்பு நண்பர்களாக பழகினாலும் பேசியது இல்லை. பெரும்பாலும் பாடம் அல்லது எதிர்காலம் தொடர்பானவை தான். கல்யாணம் என்பதை கூட அனைவரும் அங்கீகரித்து சேர்ந்து வாழும் ஒரு தகுதியாகவே நினைத்துக் கொண்டோம்.

அதனால் முதலிரவிலோ அல்லது அதற்கு பிந்தையை இரவுகளிலோ கூட படுக்கை அறையில் நாங்கள் எந்த வினோத இச்சை அல்லது எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் காதல் அல்லத காமச் சிந்தனையில் இருக்க வில்லை. ஆனால் வீட்டில் பெரியவர்கள் குறிப்பாக அம்மா, அக்கா, மற்ற உறவுப் பெண்கள் நடந்துடுச்சானு கேட்டப்போ கூட என்ன நடந்துடுச்சானு கேட்க அவர்கள் அதிர்ச்சி ஆனார்கள்.

பிறகு வீட்டில் பெரியவர்கள் எனக்கும், ஷேக்குக்கும் தனித் தனியாக உடல் இச்சை பாடம் எடுத்த பிறகு தான் இந்த சேக்ஸ் படம் போல் எந்த கூச்சமும் இல்லாமல் காமத்தை அனுபவித்தோம். பயமோ பதட்டமோ காரணம் அல்ல அதை அறியாமை அல்லது அசிங்கம் என்று நினைத்தே காரணம்.