பாலாவும் பார்கவியும் ரகசிய செக்ஸ் வீடியோ

909
Share
Copy the link

காம படம் வாழ்க்கைக்கும் பணத்துக்கும் வேணா சம்பந்தம் இருக்கும். ஆனால் மனஅமைதி, நிம்மதி, மகிழ்ச்சி இவற்றுக்கும் பணத்துக்கும், பதவிகளுக்கும், பவுசுகளுக்கும் தொடர்பே கிடையாது என்பதை தாமதமாகத் தான் உணர்ந்தேன்.

நல்லா படிச்சு நல்ல பதவியில் கை நிறைய சம்பாதித்து வசதி வாய்ப்புகளை உருவாக்கி கொண்டாலும் திருமண பந்தத்தில் நினைத்த வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொண்டு அமைதியாக வாழ முடியவில்லை.

பிரிந்து பல வித மன அழுத்தங்களுக்கு இடையில் அதில் இருந்து விடுபட அதே மனநிலையில் இருந்த பாலாவின் அன்பும் அரணைப்பும் தான் ஆறுதல். இப்போது நாங்கள் இந்த ரகசிய செக்ஸ் வீடியோ போல் காமத்தில் கூடி எங்கள் காதலை உறுதி செய்து கொண்டோம். சிலருக்கு தலைகீழ் விகிதமே வாழ்க்கை. தடுமாற்றம் ஏற்பட்டாலும் இப்போது மன தடைகள் இல்லை.