ஆசிரியர் தனக்கு பிரிய மான மாணவியை பிடித்து உம்ப விட்டார்

Share
Copy the link

தன்னுடைய மாணவியின் ரூமுக்கு உள்ள்ளே தவறாக அது மீறி உள்ளே நிலைதான் அவளது ஆசிரியர். உள்ளே நுழைந்து விட்டு அவன் பாத்ரூம் கதவை சாற்றினான். . கதவை சாற்றியவன், அவனது நீண்ட தடியை எடுத்து அவளது உம்பி கொடுத்து தன்னுடையவ் ஆசிரியரை அவள் சந்தோஷ படுத்தினால்.