ஆசிரியர் தனக்கு பிரிய மான மாணவியை பிடித்து உம்ப விட்டார்

6K
Share
Copy the link

தன்னுடைய மாணவியின் ரூமுக்கு உள்ள்ளே தவறாக அது மீறி உள்ளே நிலைதான் அவளது ஆசிரியர். உள்ளே நுழைந்து விட்டு அவன் பாத்ரூம் கதவை சாற்றினான். . கதவை சாற்றியவன், அவனது நீண்ட தடியை எடுத்து அவளது உம்பி கொடுத்து தன்னுடையவ் ஆசிரியரை அவள் சந்தோஷ படுத்தினால்.